Constel·lacions familliars i sistemàtiques

  • Les Constel·lacions familiars i Sistèmiques permeten tenir una mirada àmplia sobre un assumpte; veure realitats inconscients que influeixen en la nostra vida i fan que aquesta no acabi de fluir; prendre consciència de les dinàmiques i patrons de funcionament que tenen un rerefons relacionat amb lleialtats familiars, que estan regides per les ordres de l’amor o comporten algun secret familiar. El primer sistema del qual participem és la família; és allà on vam començar de forma totalment inconscient a construir “la nostra” vida, desconeixent totalment els projecte dels quals som portadors des d’abans de néixer.

Tot allò que va quedar sense solució al nostre arbre (genealògic), buscarà la manera de ser resolt en les pròximes generacions. És per això que les constel·lacions familiars tenen una mirada més àmplia incloent a diverses generacions, fent visible allò que romania ocult fins el moment.

cons
  • Tota organització correspon a un sistema (per exemple: una empresa, un col·legi, una relació, el nostre propi cos, etc.); per aquest motiu podem abordar a través d’aquest mètode assumptes organitzacionals; laborals/professionals; de parella; de salut, etc. Qüestions de qualsevol àmbit de la nostra vida que sentim que per alguna raó no estan funcionant.
  • Aquest mètode es dirigeix a trobar una imatge nova, diferent a la que la persona porta a consulta, i per tant sanadora, que permetrà a la persona poder ocupar el seu lloc a nivell familiar (el paper que li correspon), a la vida, a la societat, i descobrir la seva veritable identitat lliure de projeccions i càrregues familiars inconscients; així, a través d’aquesta nova mirada, poder fluir amb lleugeresa a la vida.
En què consisteixen les Constel·lacions familiars i sistèmiques?
Mètode grupal amb representants:
  • Amb aquest mètode la persona que acudeix a consulta planteja un assumpte que vol tractar. Després d’una breu entrevista que permet al facilitador obtenir més informació sobre la persona i la seva preocupació, es demana a la consultant que esculli a diferents representants per a ell i per als que formen part del seu sistema (familiar, laboral, corporal, etc.).

A partir d’aquest moment és quan comença l’observació fenomenològica (el que passa, tal com és); poc a poc, el facilitador anirà acompanyant a la persona fins a poder arribar a una imatge de solució, sanadora i aclaridora.

En Teràpia Individual:
  • Amb aquesta modalitat, el facilitador treballa només amb el consultant. Els símbols que representaran a cada part de sistema seran objectes com ara clics; pedres; figures de fusta, etc.

Aquesta és una explicació molt breu i senzilla sobre les constel·lacions familiars, el mètode i el que implica són molt més profunds. Al seu torn, cada terapeuta té la seva pròpia manera de treballar i per tant no es tracta d’un mètode tancat o limitat.

La informació i els resultats son sorprenents tant en una modalitat com en l’altra. Per aquest motiu et convido a participar en un taller de constel·lacions familiars, bé fent d’observador, representant o consultant.

  • Trobar una imatge nova, diferent a la que la persona porta a consulta, i per tant sanadora, que permetrà a la persona poder ocupar el seu lloc a nivell familiar (el paper que li correspon), a la vida, a la societat, i descobrir la seva veritable identitat lliure de projeccions i càrregues familiars inconscients; així, a través d’aquesta nova mirada, poder fluir amb lleugeresa a la vida.
  • De 17:00 a 20:00

Per més informació contacta amb nosaltres al 600 11 64 84 o bé envia’ns un mail a cincelements@outlook.es