Health Training

Health Training no és cap tècnica terapèutica nova, sinó més aviat una metodologia que busca «entrenar» la salut de l’ésser humà per trobar el benestar físic, energètic i psicoemocional. Durant els meus anys d’aprenentatge em cridava enormement l’atenció que diferents teràpies amb els seus diferents acostaments al concepte dual de salut-malaltia i els seus diferents tractaments tinguessin tanta disparitat d’èxit, cosa que he pogut anar comprovant al llarg d’aquests més de 20 anys d’ experiència.

El meu camp d’estudi i treball sempre s’ha basat en la cultura xinesa, més concretament en la seva medicina i arts marcials tradicionals; em fascina que totes les seves ciències tinguin una mateixa base filosòfica i per tant una aplicació pràctica basada en ella. La medicina Xina amb les seves diferents branques terapèutiques: acupuntura i moxibustió, farmacopea, dietoteràpia, tuina i Qigong; totes diferents, però seguint les mateixes bases. Per la meva naturalesa curiosa, volia comprovar què deien i en què es basaven els sistemes terapèutics holístics que s’havien desenvolupat a Occident. Això em va portar a estudiar tècniques manuals de massatge i osteopatia, homeopatia, naturopatia (2 anys) i desprogramació biològica.

D’això en vaig extreure diverses experiències, i dic experiències perquè per a mi no és el mateix llegir teories que viure-les, i vaig extreure algunes conclusions personals:

 • Una de les coses més importants que vaig aprendre és que recuperar la nostra salut depèn bàsicament del binomi terapeuta-pacient. És evident que es necessita d’un professional ben qualificat i amb experiència que ens acompanyi en el procés de retrobament amb el nostre requilibri. Però tampoc és menys cert que el pacient ha de posar de la seva part i estar disposat a fer canvis en els seus hàbits de vida, ja que ha de ser part activa i conscient del seu procés de sanació.
 • El procés de recuperació és evolutiu, és a dir, va del físic (inclou sistema químic) – energètic – anímic – espiritual o viceversa. Cada un de nosaltres necessita ajuda puntual en algun d’aquests camps fins a trobar la nostra sensació de benestar. En aquest procés, les diferents teràpies seran utilitzades segons la necessitat de cada moment.
 • El procés de recuperació és evolutiu, és a dir, va del físic (inclou sistema químic) – energètic – anímic – espiritual o viceversa. Cada un de nosaltres necessita ajuda puntual en algun d’aquests camps fins a trobar la nostra sensació de benestar. En aquest procés, les diferents teràpies seran utilitzades segons la necessitat de cada moment.
 • Una altra conclusió important que vaig extreure és que cada teràpia és un idioma diferent. El terapeuta s’ha de comunicar amb l’organisme del pacient amb el «llenguatge» adequat, és a dir, pacient i terapeuta han de parlar el mateix «idioma». Això facilita enormement la sanació.
 • Darrere de cada trastorn hi ha una situació de conflicte que ens produeix estrès a nivell físic-químic, energètic i anímic. És fonamental fer conscient aquest conflicte per a poder resoldre’l i curar.
 • El més important a l’hora de tractar és tenir clar el concepte de malaltia o desequilibri. Com a terapeutes, la nostra amplitud de tractament arribarà només fins a aquest enteniment. Per exemple, si tinc un punt de vista de la malaltia com un desequilibri químic o un desequilibri alimentari, només tractaré aquest aspecte de la malaltia. Tenir aquest concepte clar ens dóna com a resultat un mètode o filosofia de treball.

Psico-referencial Universal

 

El Psico-referencial Universal és un mètode terapèutic, creat per Luc Peroni  basat en el Referencial Universal (RU), .

 • Tot individu que pertany a la raça humana comparteix una manera de funcionar, que obeix a un ordre Universal, un referencial Universal i es transmet per la pròpia condició d’esser humà. Això ens és inat, seria similar a una biblioteca Universal on el llenguatge es comú en totes les persones. Aixi el Referencial Universal conté tots els models equilibrats sobre les lleis morals i la lògica universal, i es independent de la cultura, i la historia de la societat, compartint tots un ordre, una mateixa manera de funcionar. Produint una consciència universal ( el sentiment del bé i del mal universal).
 • El Psico- referencial Universal conté en el nostre interior tots els models que gestionen el que som com a humans: conté un model masculí, un model femení, un model patern, matern… El referencial Universal gestiona totes aquestes informacions, és com el nostre DNI humà Universal, conté tots els models equilibrats i raonables en el nostre interior i, d’una manera natural, ens guia. És com un diccionari sobre com funcionem a la vida. La consciència Universal, en totes les societats humanes passades, presents i futures conté les mateixes lleis. Trobem els mateixos valors en les societats.
 • Durant tota la nostra vida, des de la nostra concepció fins a l’actualitat, venim condicionats per fets negatius que fan que els models que tenim en el nostre interior no siguin equilibrats, i en certa manera estiguin parasitats per models negatius o creences, o fets viscuts traumàtics, que moltes vegades tenim des de la infantesa. Això fa que seguim patrons inconscients que no ens beneficien.
 • Estem formatjats per l’educació dels pares, l’herència familiar, ja que hi ha traumes que es transmeten.
  Moltes vegades, sabem que hi hi ha quelcom que no funciona, però no sabem de quina manera solucionar-ho, ja que el Cervell Intel·ligent (o el conscient) té la informació, però no sap trobar una solució. En canvi, el Cervell Emocional (o inconscient) té un mètode diferent de funcionament del CI; el CE té tota la informació de la nostra vida emocional programada, com per exemple: concepció, ventre de la mare, part, relació afectiva de la mare amb el nadó, herència afectiva rebuda… El CI no coneix res d’això, perquè es conscient. Per contra, el CE té informació des de la nostra concepció fins ara, el nostre inconscient representa un 80% del que som. Per això la teràpia treballa sobre el CE, que és qui té tota la informació i també el que ens donarà una solució, ja que es connectarà al RU que conté tots el models però de una manera equilibrada.
  Aquest sistema d’autocuració que tots tenim, permet curar i des programar tots el traumes que hem patit i han fet que tinguem certs condicionaments inconscients.
 • Tota malaltia té una relació amb una situació emocional; el nostre organisme té la capacitat de regenerar-se, i tots tenim un mecanisme d’autocuració. De la mateixa manera que cuan es fem una ferida, el nostre cos té aquest mecanisme de autocuració física, funciona de la mateixa manera a nivell emocional.
 • L’objectiu de la teràpia és identificar les memòries traumàtiques: cal des programar la memòria fetal, embaràs, infantesa, vivències personals… i connectar-ho amb el RU, com si féssim un “Reset” per connectar-nos amb els models positius. D’aquesta manera, si canviem la manera com hem viscut el passat, canviem el present i, com a conseqüència, el futur.