Termes d’ús

Si has sol·licitat informació o ja ets alumne del centre has de saber que, d’acord amb els requisits de la Llei Orgànica 3/2018, 5 de desembre, protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, tractarem les teves dades personals amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-te comunicacions sobre els nostres serveis. Les dades facilitades es conservaran durant el temps que es mantingui la relació lectiva o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal i les tractarem en funció del seu consentiment o de l’execució d’un contracte o per obligació legal. Seguint les recomanacions i instruccions emeses per la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), 5 ELEMENTS, S.C.P. informa:
* Que les dades personals sol·licitades i facilitades per tu, seran incorporades a un fitxer de titularització privada el responsable i únic destinatari és 5 ELEMENTS, S.C.P.
* Que una vegada finalitzada la relació entre el centre i l’alumne, les dades seran arxivades i conservades, durant un període mínim de temps de 5 anys, després dels quals es continuaran arxivant o seran retornades íntegrament a l’estudiant i/o usuari o legal autoritzat.
* Que les dades que ens facilitis s’inclouran en el Tractament anomenat Alumnes de 5 ELEMENTS, S.C.P., amb la finalitat de mantenir la relació acadèmica, emissió de factures, rebuts, comunicacions i contacte.
* Que aquestes dades personals podran ser cedides per 5 ELEMENTS, S.C.P. a les entitats que hi presten serveis.
* Que existeix la possibilitat de realitzar comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània com WhatsApp/ SMS o correu electrònic amb la finalitat d’agilitzar la gestió dels serveis.
* Que, si cal, és possible realitzar activitats en línia per videoconferència, seguint les mesures de seguretat aconsellades per l’Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) amb l’objectiu de minimitzar els riscos externs i les interrupcions de la connectivitat.
* Ens autoritzes a enviar-te per correu electrònic, Whatsapp o SMS informació sobre les diferents activitats i serveis en general que es realitzen al centre 5 Elements.

Així mateix, t’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets en les teves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i retirada del consentiment prestat, indicant-ho per escrit a 5 ELEMENTS, S.C.P. Per fer-ho, pots enviar un correu electrònic a: 5elementswu@gmail.com.