L’objectiu de les nostres formacions es ajudar a formar professionals que cerquin l’excel·lència de la Medicina Xinesa Clàssica i de la terapèutica en general.
Els nostres cursos es recolzen sobre el binomi de la teoria i la pràctica a parts iguals.