Política de privacitat

Els donem la benvinguda a la nostra web i els recomanem conèixer els següents termes abans que ens faciliti les seves dades personals.

Menors d’edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquesta web sense avisar las pares no has de registrar-te com a usuari.

Principis importants

A 5 ELEMENTS, S.C.P, el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris són una prioritat. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.

Volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

  • Mai sol·licitarem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que ens sol·liciti.
  • Mai compartirem informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
  • Mai utilitzarem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció de les exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa li aconsellem que, com a usuari, la visiti periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les que s’acull aquesta web

5 ELEMENTS, S.C.P. ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del responsable: 5 ELEMENTS, S.C.P.
Nom comercial: 5 ELEMENTS
NIF: J67181446
Adreça: Carrer Concepció Arenal, 72, baixos – 08027- BARCELONA
Correu electrònic: 5elementswu@gmail.com
Activitat: Centre de teràpies alternatives / Acadèmia (formació)

Pel tractament de les dades dels nostres usuaris hem implantat totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Procedència de les seves dades

Les dades personals que tractem en el nostre centre han estat facilitades pels propis usuaris a través del “Formulari de contacte”.

Drets dels usuaris

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a 5 ELEMENTS, S.C.P. estem tractant dades personals que ens pertoquen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, tan sols les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.5 ELEMENTS, S.C.P. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de les seves dades personals

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple, per enviar un correu al titular a través del formulari de contacte, està facilitant informació de caràcter personal de la qual n’és responsable 5 ELEMENTS, S.C.P. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal, com pot ser la seva direcció de IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altre informació. Al facilitar aquesta informació l’usuari dóna el seu consentiment per a que la seva informació sigui recopilada, gestionada i emmagatzemada al nostre centre, tal i com es detalla en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A 5 ELEMENTS, S.C.P. tractarem les seves dades personals amb les següents finalitats:

Enviament de la informació sol·licitada a través del formulari de contacte de la web www.5elements.com.

Remetre butlletins, així com comunicacions comercials i circulars informatives del centre.

Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions per qualsevol via i en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça: 5elementswu@gmail.com.

Altres finalitats per les que tractem les seves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de cookies.

5 ELEMENTS, S.C.P. no vendrà, llogarà ni cedirà dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur a tercers sense el consentiment previ. No obstant, en alguns casos es poden realizar col·laboracions amb altres professionals. En aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.

Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita.

Conservació de les seves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Mentre es mantingui la relació mercantil.
  • No es sol·liciti la seva supressió expressa per part de l’interessat.

Seguretat de les dades

5 ELEMENTS, S.C.P. es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilizar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

5 ELEMENTS, S.C.P. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa d’Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquestes per part de 5 ELEMENTS, S.C.P. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

5 ELEMENTS, S.C.P. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquest cas, 5 ELEMENTS, S.C.P. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antel·lació a la seva posada en pràctica.

Document revisat el 27/04/2021