Podologia

La Podologia és la ciència sanitària que estudia i tracta les alteracions que afecten al peu infantil i adult de forma integral. El podòleg té la capacitat de prevenir, diagnosticar i tractar les afectacions i deformacions dels peus mitjançant els procediments terapèutics específics de la professió. Molta gent els coneix com a “callistas”, però no només treuen “callos”. Hi ha diversos àmbits en els quals el podòleg intervé: la podologia esportiva, pediàtrica, geriàtrica, peu diabètic i cirurgies.

En el centre podem tractar:

  • Afectacions dermatològiques de la pell (berrugues, ulls de poll, durícies…) i les ungles (fongs, ungles dèbils…).
  • Problemes estructurals del peu (peu pla, valg, dits en urpa…), realitzant estudis biomecànics i plantilles. Oferim servei de plantilles personalitzades, atenent a totes aquelles patologies que poden desenvolupar les persones al llarg del temps, com dolors lumbars, tendinopaties, dits en urpa, flexibles, etc.

Són elements terapèutics realitzats a mida, que s’apliquen per a la correcció o protecció dels dits dels peus.

  • Anàlisi Estàtica dinàmica i postural, realitzant diferents anàlisis de manera fàcil i ràpid amb un alt grau de precisió. L’examen es fa amb un estudi sobre la plataforma de pressions en estàtic, dinàmic i postural. La barreja d’aquets tres estudis ens permet conèixer la informació referent a:

La distribució de pressions als peus, la superfície que recolzem, la morfologia de la marxa i la localització del centre de gravetat, espectre i inestabilitat postural…

Fem un seguiment de l’infant per evitar qualsevol deformació que pugui causar problemes en l’edat adulta i tractant qualsevol afectació.

Persones diabètiques amb peu de risc (peu diabètic).