Pulsologia

Dins de les tècniques de diagnòstic de la medicina tradicional xinesa, el pols sens dubte ha jugat un rol preponderant al llarg de la història  fins a convertir-se en un veritable art. La presa del pols era una característica tan important dins de la medicina xinesa clàssica que molt sovint els pacients deien “vaig a que em prenguin els polsos” quan anaven a visitar-se amb el metge.  Als grans textos clàssics de la medicina xinesa com el Huangdi nei jing (S V-II aC.), Nanjing (S II-I aC), Maijing (S III dC), etc., es fa una constant referència a la seva pràctica com a part indispensable per poder practicar l’acupuntura i la medicina xinesa amb total efectivitat.

Per desgràcia, en els temps moderns, des de la revolució cultural xinesa, aquesta pràctica i d’altres s’han anat deixant de banda per donar pas a una estandardització i protocolarització que ha donat com a fruit el que avui es coneix pel nom de medicina tradicional xinesa, en un intent de fer-la molt més propera i entenedora des del punt de vista de la medicina occidental. En contrapartida, això ha suposat un allunyament del que és essencial pel que fa al pensament clàssic de la medicina xinesa: “tractar el malat i no la malaltia”.

Com s’hi diu al capítol I del Ling Shu, una de les dues parts del Huandi Nei Jing:

“L’examen del cos i els moviments dels polsos permeten diferenciar l’energia essencial i l’energia perversa”

“Abans de punxar, s’han d’examinar els polsos per avaluar la benignitat o gravetat de la malaltia”

La diagnosi mitjançant el pols forma part dels 4 mètodes de diagnosi o Si Zheng de la medicina xinesa tradicional o clàssica:

 • Observar
 • Escoltar
 • Preguntar
 • Palpar (inclou el pols)

L’estudi del pols és extremadament important perquè ens proporciona informació sobre:

 • L’estat i equilibri dels òrgans interns, canals i Qi – Xue.
 • Ens mostra l’organisme com un tot integrat que ens permet veure les relacions fisiopatològiques entre les diferents parts que el conformen; això ens permet ordenar tots els símptomes del pacient per elaborar una etiopatogenia i un diagnòstic diferencial precís.
 • Ens permet avaluar la constitució del pacient i fer un pronòstic plausible.
 • Recollir tota aquesta informació a través del pols ens ajuda a escollir la millor estratègia de tractament, la qual cosa permet seleccionar el punt més adequat en cada moment i situació particular.
 • Avaluar in situ el resultat de l’acció terapèutica realitzada i complementar-la si cal amb altres punts. D’aquesta manera podem realitzar tractaments amb molt poques agulles i obtenir resultats poderosos.

A 5 elements, la utilització de la diagnosi pulsològica és l’eix vital i indispensable tal com marquen els cànons clàssics de la medicina xinesa. Això ens permet ordenar la informació que obtenim de cada cas gràcies als 4 mètodes de diagnosi o Si Zheng i ens permet fer els tractaments segons les necessitats individuals de cada persona i, d’aquesta manera, fugir de la rigidesa que suposa seguir els protocols estàndard de tractament proposats per la MTC moderna.

Som pioners en el territori en donar formacions sobre Pulsologia gràcies el nostre director Sr. Carles Murcia , que porta més de 15 anys formant a professionals en aquesta matèria.

Al llarg de la història hi ha hagut diferents zones per prendre el pols en determinats punts d’acupuntura que coincideixen amb artèries: a la caròtida i a la zona radial del canell. Aquest últim ha estat el més emprat fins a l’actualitat. La zona radial es divideix en tres zones anomenades “cun guan chi”; el terapeuta col·loca els dits índex, cor i anular sobre aquestes respectives zones i fa diferents nivells de pressió, recollint així la informació de les diferents parts del cos, òrgans interns, meridians, etc. Existeixen 28 característiques patològiques que es poden presentar de forma pura o combinada, general o sectorial, i tot això combinat a diferents nivells de profunditat.

Per tot això, es podria definir la Pulsologia xinesa com la ciència o, més ben dit, l’art de la diagnosi mitjançant la presa del pols.

Existeixen una sèrie de factors a tenir en conte al prendre el pols:

 • Sexe: El pols en l’home és lleugerament més fort que el de la dona.
 • Activitat física: si és forta i intensa, el pols ha de ser fort en contraposició a persones que portin una vida més sedentària.
 • El pols en una dona embarassada tendirà a ser relliscós; això és un bon senyal que indica l’abundància de Qi-Xue, necessaris per al manteniment del fetus.
 • El pols canvia per influències externes en un curt espai de temps, de manera que hem de tenir en compte:
  • Si una persona acaba de tenir un xoc o trastorn emocional (per exemple, un ensurt), el pols canvia ràpidament.
  • Si una persona ve corrent el seu pols estaria accelerat.
  • Si acaben de menjar, el seu pols estarà més ple o abundant.
  • Ens donarà una informació errònia si està sota efectes d’alguna droga, estimulant o alcohol …
  • Després d’haver tingut relacions sexuals.
 • El pols està influït pel temps estacional i diari (a determinades hores, uns òrgans estan en màxima activitat i altres a la inversa).
 • Existeixen paràmetres en el pols que es consideren constitucionals:
  • Persona de constitució gran: polsos llargs.
  • Persona obesa: polsos més tous i profunds.
  • Els nens: pols més ràpid que els adults.
  • Esportistes: pols més lent del normal.

La millor manera d’aprenentatge és sota la tutela d’un expert; sense la seva experiència podem obtenir només coneixements que abasten el camp teòric o caure en errors sense saber-ho. Coses a tenir en compte:

 • L’examen del pols requereix un entrenament continuat, una gran experiència i el do de la sensibilitat. Per això es diu que la presa del pols és un art.
 • El practicant ha d’estar relaxat i calmat; no ha d’anar a buscar la informació, sinó deixar que aquesta arribi a ell.
 • L’aprenentatge veritable requereix de teoria i pràctica a parts iguals.
 • L’enfocament mental és decisiu:
  • No pensar ni témer la dificultat del seu aprenentatge.
  • Un seminari sobre el pols no ens qualifica com a experts en això, però un bon seminari és la porta d’entrada. Recórrer el camí i obtenir l’èxit depèn de la nostra perseverança.