QIGONG

El caràcter 氣 “QI” es tradueix per energia, mentre que 功 “gong” té el significat de temps invertit en treballar sobre alguna cosa. Per tant, Qigong es podria traduir com el treball o habilitat sobre el Qi del cos humà.
Datar els seus orígens històrics és una tasca gairebé impossible, encara que s’han trobat un dibuix i un vas que fan al·lusió a aquestes pràctiques datades pels antropòlegs en uns 5000 anys d’antiguitat. En realitat, el terme Qigong es va popularitzar l’any 1950 pel Dr. Liu Gui Zhen. En ell s’engloben tot un seguit de pràctiques energètiques que es practicaven des de l’antiguitat, com ara:

 • Dao Yin “Guiar el flux de vitalitat”
 • El Tu Na “Inspirar i Espirar”
 • Xing Qi “Promoure la respiració”
 • Fu Qi “Absorbir vitalitat”
 • Shi Qi “Nodrir la vitalitat”
 • Lian Qi “Conrear la vitalitat”
 • Tiao Qi “Regular la vitalitat”
 • Jing Zuo “Seure i Oblidar”
 • Zuo Chan “Seure i meditar”
 • Zuo Wang “Seure a Pau”
 • Yang Sheng “Nodrir el principi vital”

El Qigong és una de les 4 branques que conformen la medicina tradicional xinesa, però no és una ciència exclusiva de la medicina xinesa. Segons l’objectiu a aconseguir es poden distingir 4 grans escoles:

 • Mèdica, segurament l’escola més antiga, utilitzada per preservar la salut i tractar la malaltia.
 • Escolàstica, el Qigong desenvolupat per les escoles taoistes i confucionistes.
 • Religiosa, desenvolupada amb l’entrada del budisme i seguida per l’escola taoista, utilitzada per al cultiu espiritual.
 • Marcial, desenvolupada pels seus practicants per incrementar el volum i flux de Qi per fer les seves tècniques més poderoses.

QIGONG MÈDIC

Si hi ha hagut un sector de la societat xinesa que ha perseverat en l’estudi del Qigong, aquest és sens dubte el mèdic. Des del descobriment de la circulació del Qi els metges han dissenyat diferents maneres d’actuar sobre el seu flux, ja sigui mitjançant acupuntura, massatges, presa de remeis, etc. Van observar que les persones que feien exercicis de forma adequada emmalaltien molt menys, eren més resistents a contraure malalties i eren més longeus.

Consideraven que tenir una ment assossegada i en pau era important, però per gaudir d’una bona salut no n’hi havia prou, la gent que porta una vida molt estàtica sol emmalaltir més fàcilment, així que les pràctiques meditatives dels savis taoistes i confucians eren considerades insuficients pels metges. Amb el coneixement sobre el Qi i els meridians van dissenyar exercicis per a restablir la seva circulació i així restablir la salut. Van observar detingudament com determinats moviments milloraven certs òrgans i les seves malalties.

Així es van idear nombrosos exercicis i estils de Qigong mèdic, com per exemple el “Wu Qin Xi” o joc dels cinc animals. Si observem els grans metges xinesos de l’antiguitat ens adonarem que la majoria d’ells eren experts en aquest art i van fer nombroses troballes i aportacions en aquest àmbit. A mostra d’exemple destaquem a uns quants:

Hua Tuo - Qi gong - Medic Medicina xinesa - Centre teràpies naturals - 5 elements

HUA TUO

Considerat com un dels pares de la medicina, va destacar per haver desenvolupat l’ús de l’anestèsia i la cirurgia 17 segles abans que es conegués a Occident, utilitzant un anestèsic en pols anomenat «Mafeisan» (els ingredients incloïen cànnabis i datura). Va desenvolupar l’acupuntura i la fitoteràpia a nivells que li permetien treballar només amb pocs punts i una quantitat limitada de fórmules herbals, amb la qual cosa obtenia prodigiosos resultats. Va practicar Qi Gong i va ensenyar els “jocs dels cinc animals”, una pràctica que encara es fa servir avui en dia.

Hua Tuo va escriure:
“El cos humà necessita treballar i moure’s, però no és convenient sobrepassar els seus límits. El moviment i el treball muscular contribueixen a evacuar l’excés de gasos, fan que sigui fluïda la circulació sanguínia i possibiliten una certa immunitat general davant de les malalties. Això és: com l’eix de la porta que no es podreix mai per trobar-se en constant moviment. Els savis avantpassats ens ensenyen que hom pot arribar a la longevitat si es mou tal com ho fan en la naturalesa l’ós i l’àguila “.

Chao Yuanfang - Qi gong - Medic Medicina xinesa - Centre teràpies naturals - 5 elements

CHAO YUANFANG

Va ser un altre cèlebre doctor de l’antiga Xina (550-630) que va compilar la seva obra “Zhubing Yuanhou Zonglun” o Tesi sobre els orígens i símptomes de diverses malalties. Es pot dir que és una veritable enciclopèdia dels mètodes de Qigong mèdic de l’època. Enumera 260 formes diferents d’augmentar el flux de Qi per tractar les diferents malalties. Aquesta obra fou valorada segles després com una forma de categorització i de descriure malalties.

 

Sunsimiao - Qi gong - Medic Medicina xinesa - Centre teràpies naturals - 5 elements

SUN SIMIAO

És un altre dels cèlebres doctors de l’antiguitat (581-682). Va ser un nen prodigi que havia dominat els clàssics a l’edat de 20 anys i es va convertir en un metge i alquimista taoista molt famós. En les seves obres descriu el mètode per dirigir el Qi. A ell li devem sobretot que preservés el secret dels 6 sons curatius, un tipus de Qigong que es basa en emetre sons que reverberen sobre els diferents òrgans. Va fer aportacions en diferents camps de la medicina, i va ajudar a desenvolupar la medicina nutricional; per exemple, la recomanació d’algues a les persones que viuen a les regions muntanyoses que patien de goll, i la recomanació de fetge de bou i ovelles per persona que patien de ceguesa nocturna. També va fer aportacions en ginecologia, pediatria i ètica.

Lishizhen - Qi gong mèdic Medicina xinesa Centre teràpies naturals 5 elements

LI SHIZHEN

Un altre dels grans doctors històrics de la medicina xinesa (1518-1593). Va fer nombroses aportacions com el clàssic del pols “Binhu Maixue”, el monumental tractat sobre farmacopea “Bengao Gangmu” i la seva gran aportació a la teoria dels 8 vasos meravellosos “Qijing Bamai Kao”. Va emfatitzar que és essencial per a la pràctica de Qi gong experimentar directament amb els vuit canals extraordinaris. Aquesta experiència de Qi gong intern permet comprendre com funcionen els vuit canals extraordinaris i desenvolupar la capacitat de percebre la seva condició actual, que passa a formar part del model de diagnòstic i contribueix a la comprensió de com aplicar-los en la pràctica clínica.
S’explica que ell va experimentar de manera directa el fluir d’aquests 8 meridians extraordinaris mentre estava sumit en un profund somni (meditació).

Els objectius del Qigong mèdic són els següents:

 • Desbloquejar el Qi-Xue dels meridians.
 • Regular les funcions dels Zhang Fu (òrgans interns).
 • Enfortir i vitalitzar l’organisme.
 • Enfortir i afavorir el bon funcionament del Wei Qi o energia defensiva (sistema immunitari)
 • Eliminar l’estrès psicoemocional, relaxar la ment i donar autoconfiança al pacient.

Encara que molts dels estils que han arribat fins als nostres dies són una amalgama d’aquestes 4 grans escoles, el Qigong pertanyent a la medicina xinesa està marcadament especialitzada en el tractament i preservació de la salut. Els mètodes que utilitza són els següents:

 • Exercicis terapèutics que engloben, al mateix temps, el moviment corporal relaxat, tècniques respiratòries i treball mental (tranquil·litat, concentració en punts o àrees, visualitzacions, etc.), que actuen sobre els sistemes de meridians i òrgans interns per tal de reequilibrar el nostre organisme.
 • Tècniques de meditació terapèutiques.
 • Tècniques de massatge i acupressió Qigong.
 • Wai Qi Liao Fa o emissió de Qi sobre el pacient, la tècnica és semblant a la teràpia craneosacral o al reiki.

Dins l’àmbit de la medicina xinesa clàssica o tradicional el Qigong té diferents funcions atenent a qui va dirigit, és a dir al professional de la medicina xinesa o al pacient.

QIGONG PER AL TERAPEUTA

 • La medicina xinesa es fonamenta en el Qi, tenir una experiència directa i sensible d’ell permet al terapeuta entendre-ho d’una forma més clara i poder així manipular per drenar, enfortir-lo o regular-segons la necessitat de cada cas.
 • El professional ha de conrear i regular el seu propi Qi per al seu propi equilibri i treball personal. Aquesta experiència li serveix per poder ajudar després a que els seus pacients recorrin aquest mateix camí per trobar la salut.
 • Enfortir el nostre camp permet no ser contaminats pel Xieqi que poden desprendre els nostres pacients.

QIGONG PER AL PACIENT

 • Les prescripcions d’exercicis o meditacions que el professional dóna als seus pacients en forma de deures, seran part d’una estratègia de tractament que es podrà realitzar com a tècnica coadjuvant a altres o de manera única, depenent de l’estat evolutiu del quadre clínic.
 • En altres casos, atenent a la gravetat o necessitat individual del pacient, directament es passarà a utilitzar tècniques de massatge Qigong o Wai Qi Liao Fa.
 • La pràctica del Qigong ajuda al pacient a prendre consciència i a involucrar-se en la seva pròpia salut

Al centre 5 Elements, oferim formació en Qi gong mèdic, amb una durada de 2 anys de formació que capacita al alumne a ser instructor d’ aquesta disciplina.