TUINA

TUINA

massatge xinès

Tuina a Barcelona

El Tuina o massatge xinès és una de les branques terapèutiques que pertanyen a la medicina tradicional xinesa.

El terme Tui «推» empènyer, Na «拿» agafar, és utilitzat des de l’època Ming fins als nostres dies per referir-se a les tècniques de massatge pertanyents a la medicina xinesa tradicional

Diversos estils categories de massatge

1
PU TONG AN MO
Es refereix al massatge en general o de relaxació. Aquest tipus de tècnica de massatge és l’única que no necessita coneixements sobre els canals i teories de la medicina xinesa. El seu objectiu està sobretot encaminat a millorar la fatiga muscular i a la relaxació.
2
TUI NA AN MO
Aquesta és la tècnica de massatge xinès més coneguda i popular a Occident, l’utilitzen la majoria d’experts en medicina tradicional xinesa. Els seus orígens es remunten a gairebé 4000 anys. Ha estat utilitzat des dels grans metges de l’antiguitat fins a la nostra època actual per tractar malalties externes (múscul esquelètiques), internes i pediàtriques.
3
JIE GU
Es tradueix per alineament d’ossos. Consisteix en tècniques de manipulació articular per corregir bloquejos articulars, per alinear correctament el sistema musculo-esquelètic i afavorir el correcte flux d’energia i sang en l’organisme, tècnica molt semblant a l’Osteopatia occidental.
4
DIAN (YAN) XUE AN MO
El terme Yan Xue es pot traduir com “cavitat”. Per tant, aquest tipus de massatge consisteix a fer pressió sobre cavitats o punts d’acupuntura. A Occident és conegut com a digitopuntura. Les tècniques principals a utilitzar són An fa (estrènyer) i Rou fa (rebregar) per restablir la circulació energètica del cos humà i ajudar així a tractar els desequilibris energètics subjacents en tota malaltia. Per realitzar aquest tipus de massatge és necessari tenir coneixements profunds d’acupuntura i de les teories de la medicina xinesa.
5
QI AN MO O Neigong ANMO
Literalment, massatge de Qi (energia). També se’l denomina «WAI QI Liao FA», que literalment significa «mètode de curació per projecció de Qi extern». En aquest cas, el practicant ha de tenir sòlids coneixements de medicina xinesa i de les tècniques de cultiu intern o Qigong. Aquest massatge es fa per contacte i moviment directe sobre el Qi; es pot realitzar amb un lleuger contacte o sense tocar-lo físicament, només projectant el Qi sobre el pacient.
Al llarg de la història hi ha hagut nombrosos clans familiars i escoles, cada un d’ells amb un estil determinat i diferenciat dels altres. Cadascun feia èmfasi en un aspecte o un altre, i al llarg de la història hi ha diverses maneres de practicar les tècniques de massatge xinès.

En els nostres dies l’escola més popular és el Tuina Anmo; es fonamenta en les altres fent una síntesi de les millors tècniques de cada escola, encara que es poden trobar professionals més especialitzats en un estil o un altre. Com que és una tècnica molt completa, els seus beneficis són molt amplis:

Aplicacions del massatge Tuina

el ventall és tan ampli com en l’acupuntura:

1
Es pot tractar des d’un problema musculo-esquelètic agut o crònic o els típics dolors d’esquena.
2
Lesions esportives, passant per dolors erràtics d’origen emocional o de difícil etiologia.
3
També es poden tractar problemes digestius, restrenyiment, diarrees, trastorns respiratoris, ginecològics, cefalees, paràlisi facial i un llarg etcètera de problemes i malalties.

A 5 Elements practiquem el massatge xinès en totes les vessants terapèutiques, encara que emfatitzem en el Tuina i el Neigong Anmo.