DIETÈTICA ENERGÈTICA

DIETÈTICA ENERGÈTICA

longevitat a través de l’alimentació

Dietètica Energètica a Barcelona

Tot el que envolta a l’alimentació suposa un acte per a cobrir les necessitats nutricionals de l’individu en un moment donat, però també, i de forma igualment important, per a ser emprat com a mesura de prevenció de desequilibris i com a eina per a restaurar l’equilibri perdut.

El que es menja, la forma com es menja i quan es menja té molta importància dins la Medicina Tradicional Xinesa (MTC). La branca que s’encarrega d’aquests aspectes és la dietètica medicinal xinesa o més coneguda a Occident com la dietètica energètica. Amb ella busquem trobar la salut i la longevitat a través de l’alimentació.

Al llarg de la història de la MTX

Antics tractats

l’alimentació de l’ésser humà ha estat objecte d’estudi degut a la seva importància per al manteniment de la salut. Prova d’això són als antics tractats de farmacopea i Dietoteràpia xinesa que han arribat fins als nostres dies:

Aquesta és una branca molt important de la MTC i es fonamenta en les seves teories. Utilitza els aliments a manera de matèria mèdica, prescrivint-los al costat d’herbes i formes de cocció o preparats de manera determinada  en forma de remei. Una antiga dita xinesa diu:

La medicina i els medicaments tenen el mateix origen que els aliments

Les accions de la dietoteràpia energètica estan encaminades a:

1
Prevenir malalties i retardar l’envelliment per a afavorir una longevitat saludable.
2
Actuar com a tractament complementari en les malalties de l’ésser humà.
3
Adequar-se a la constitució física particular de cada individu en particular i així reforçar l’organisme, el Qi o energia, la sang i equilibrar yin-yang.

Clasificació

Els aliments, de la mateixa manera que la matèria mèdica de la farmacopea, es classifiquen segons la seva naturalesa, el seu gust i tropisme cap al sistema de canals i òrgans interns sobre els quals actua.

 

Naturalesa del gust

La naturalesa i el gust fa referència a les accions i funcions determinades i no a les propietats tèrmiques o de sabor de cada aliment en particular. Aquesta intel·ligent manera de classificar els aliments ens ajuda a combinar perfectament les propietats químiques al costat de les energètiques donant-los un ús coherent des del paràmetre de la MTX, una cosa molt útil a l’hora d’aconsellar aliments per a tractar qualsevol trastorn de salut.

Per exemple, l’all o la llimona poden ser tots dos útils per a tractar un cas de tensió arterial elevada, però les seves propietats energètiques són completament diferents; cadascun d’ells està als antípodes de l’altre. Aquesta ordenació energètica està d’acord amb el diagnòstic energètic de la MTX, afavorint la selecció de l’aliment adequat per a cada cas.

Estudi del pacient

El terapeuta de MTX ha d’estudiar la constitució del pacient, la naturalesa de la malaltia, el tipus de síndrome, incloure l’estació de l’any i el clima. Després l’aconsellarà seleccionant els aliments més adequats i descartant-ne els inadequats, a més d’indicar les millors formes de cocció pel pacient basant-se en tots aquests factors, no sols en l’estat morbós.

D’aquesta manera tractem la individualitat de cada cas en particular. L’objectiu de les dietes no només és tractar malalties, sinó també mantenir en bon estat la salut.

Al centre 5 Elements adaptem la dieta a les necessitats de cada pacient, mirem cada cas individualment estudiant la constitució del pacient, la naturalesa de la malaltia, l’estació de l’any i el clima. Basant-nos en tots aquests factors, es desenvolupen consells dietètics o una dietoteràpia personalitzada, no sols per a tractar malalties sinó també per a mantenir un bon estat de salut.